Handelsbetingelser

1. Generelt

De angivne vilkår regulerer kundens brug af varer leveret af SWISSDOOR aps (herefter kaldt "SWISSDOOR"). Disse vilkår gælder for alt salg fra SWISSDOOR.dk, så længe der skriftligt ikke er aftalt noget andet mellem parterne.
 

2. Køb ved SWISSDOOR.dk

Købet er gældende i det øjeblik du som kunde modtager en faktura i fra SWISSDOOR, og SWISSDOOR har registreret en betaling fra køber.

Der tages forbehold for skrive- og prisfejl angivet på hjemmesiden www.swissdoor.dk og tilhørende webshop.

Der tages forbehold for udsolgte varer og udskudt leveringstid hos SWISSDOORs grossister.
Den angivne pris ved bestillingstidspunktet er den gældende bestillingspris. SWISSDOOR forbeholder sig retten til at ændre priser i forhold til konjunktursvingninger. Gør kunden indsigelser imod bestillingsprisen inden 7 dage efter modtagelse af bestillingen, hvor prisen er ændret efter købstidspunktet, kan kunden forlange differencen udbetalt.

 

3. Priser

Alle priser er opgivet eksklusiv 25% moms, hvor intet andet nævnes, og opgivet i danske kroner. Der tillægges 25% moms til slutprisen. Priserne er gældende indenfor Danmarks grænser eksklusiv Færøerne og Grønland. Sker købet uden for Danmarks grænser bedes køber rette henvendelse til SWISSDOOR.
 

4. Betalingsvilkår

Betaling sker normalt med betalingskort efter gældende regler.
Du kan herudover betale via bankoverførsel på det opgivne registrerings- og kontonummer. Er du i tvivl om selve betalingen bedes du kontakte SWISSDOOR for nærmere oplysninger.

Der kan betales med følgende betalingskort: Dankort, Visa Dankort, Visa Electron og Mastercard.

OBS. Kundens kort debiteres, når varen afsendes.
 

5. Levering

Leveringstiden er normalt 1-2 dage, når varen er på lager. Vi sender lagervarer med det samme, medmindre du beder os sende på en bestemt dato, eller du beder os vente, til du selv giver besked.

Alle købspriser tillægges en fragtpris, som køber pålægges at betale. Fragtprisen afhænger af bestillingens vægt. Køber kan frit vælge mellem anviste kurerservice på www.swissdoor.dk, TNT eller Post Danmark.

SWISSDOOR er fritaget for ansvar for pakkens stand under transport, samt eventuelle forsinkelser opstået i forbindelse med fragten.

 

6. Afbestilling og fortrydelsesret

Ønsker kunden at afbestille eller annullere en allerede afgivet bestilling, bør det som udgangspunkt ske samme dag, bestillingen er foretaget. Kunden kan enten ringe til SWISSDOOR eller kontakte via mail på mail@swissdoor.dk mærket ”afbestilling” og redegøre for afbestillingen. Derefter vil kunden ikke blive debiteret købsprisen.

Køber har mulighed for at fortryde sit køb inden 14 dage efter, køber fysisk har modtaget varen(e). Køber skal inden fristens udløb have afsendt varen(e) retur til SWISSDOORs adresse. Brugte varer eller åbnede varer tages ikke retur. Varen(e) skal fremstå i samme stand og mængde som ved fremsendelse. Originalemballagen skal desuden returneres i en stand, der gør et videreslag muligt. SWISSDOOR modtager ej heller varer, hvor der er skrevet eller påklistret på emballagen eller på selve produktet. Kunden har selv ansvar for at varen(e) kommer frem i hel stand, og betaler selv for fragten retur til SWISSDOOR. Vælger køber at benytte sin fortrydelsesret tilbagebetales købesummen inklusiv vores forsendelsesomkostninger.

 

7. Reklamationsret (privat og erhverv)

Alle varer du køber hos Swissdoor er dækket af reklamationsret og i nogle tilfælde en leverandørgaranti. Garanti kan variere fra mærke til mærke og have forskelligt indhold, men reklamationsretten er lovfæstet og følger alle produkter.

I overensstemmelse med købelovens regler ydes du som forbruger 24 måneders reklamationsret på alle varer.
For varer med begrænset levetid er din reklamationsret dog begrænset til den holdbarhedsperiode, der er sædvanlig for den pågældende vare.

Opdager du en fejl eller mangel ved en købt vare, skal du snarest muligt og inden for rimelig tid kontakte Swissdoor og forklare, hvori fejlen eller manglen består. 

Reklamation kan foretages ved at kontakte os på mail@swissdoor.dk eller ved henvendelse på tlf.

86 28 00 00. Send gerne billede med af den pågældende fejl.

Lider varen af en fejl eller mangel, vil Swissdoor sørge for at reparere varen eller alternativt foretage ombytning, hvis det ikke medfører uforholdsmæssige omkostninger for Swissdoor.

Med mindre andet er aftalt, ydes erhvervsdrivende alene 12 måneders reklamationsret, idet reklamation skal ske straks en fejl eller mangel konstateres. Erhvervsdrivende har pligt til at foretage en sådan undersøgelse af en købt vare, som ordentlig forretningsbrug kræver.

 

8. Forbehold

SWISSDOOR er kun ansvarlig for tabet af varen, hvis der er påvist fejl eller mangler på produktet ved modtagelsen af produktet. SWISSDOOR er ikke ansvarlig for indirekte tab som følger af mangler, medmindre tabet er forvoldt ved grov uagtsomhed fra SWISSDOORs side, medmindre andet følger af dansk rets almindelige regler.

SWISSDOOR har ikke ansvar eller erstatningspligt under transporten af varen. Det tilfalder den valgte kurerservice fra kundens side. Dermed bliver det en sag mellem kunde og kurerservice. Billeder som er brugt på SWISSDOORs sider er illustrative, og kan afvige fra varens egentlige udseende.
SWISSDOOR er ikke ansvarlig for montering eller vedligeholdelse af købte produkter, det tilfalder udelukkende kunden. SWISSDOOR kan ikke drages til ansvar for fejl ved produktet grundet misvedligeholdelse, forkert installation eller skader/defekt ved produktet, medmindre produktet kan påvises defekt ved modtagelse, og såfremt ansvaret ikke tilfalder den valgte kurer.
Ligeledes er SWISSDOOR, såfremt produktet har en indbygget konstruktionsfejl fra producentens side eller produktet er blevet defekt eller fået skader under transporten til SWISSDOOR, erstatningsfri .

 

9. Force Majeure

Er SWISSDOOR forhindret i at levere, foretage pligtig omlevering eller bliver en sådan leveringspligt urimeligt tyngende, som følge af arbejdskonflikt eller enhver anden omstændighed, som parterne ikke kan råde over såsom brand, krig, mobilisering eller uforudsete militære indkaldelser af tilsvarende omfang, rekvisition, beslaglæggelse, valutarestriktioner, oprør og uroligheder, mangel på transportmidler, almindelig varemangel, indskrænkning i tilførsel af drivkraft, samt mangler ved eller forsinkelser af leverancer fra underleverandører eller producenter, som følge af sådanne omstændigheder som omhandles i dette punkt, er SWISSDOOR fritaget for alt andet ansvar end reklamationstilfælde og SWISSDOOR vil i disse tilfælde kreditere den manglende vares tilhørende købesum.
 

10. Salgsbetingelser gældende for erhvervsdrivende

Ved aftale om køb mellem SWISSDOOR og erhvervsdrivende på SWISSDOOR.dk gælder følgende:

  • Der ydes 14 dages fortrydelsesret, såfremt pakken er uåbnet, til erhvervsdrivende ved køb af varer på www.swissdoor.dk

  • Der gælder en reklamationsret svarende til 1 år fra varens modtagelse. Ved reklamation bedes kunden kontakte SWISSDOOR på mail: mail@swissdoor.dk eller på telefon: 8628 0000

  • Ved køb af varer på www.swissdoor.dk overgår risikoen ved levering, jf. Købeloven § 17 e.c.

  • SWISSDOOR forbeholder sig retten til at afhjælpe eventuelle mangler i forbindelse med en reklamation, dvs. at der ved accept af disse handelsbetingelser aftales en afhjælpningsret.


11. Personlige oplysninger

Oplysninger afgivet til SWISSDOOR videregives eller sælges på ingen måde til tredjemand, og SWISSDOOR registrerer ingen personfølsomme oplysninger.
CVR-nummer er påkrævet for at tilmelde sig som erhvervskunde.
Ønsker en kunde ikke længere at være registreret bruger/kunde ved SWISSDOOR slettes alle afgivne oplysninger om kunden, og kan ikke genskabes. Såfremt kunden igen ønsker at tilmelde sig som erhvervskunde, skal der ansøges efter gældende vilkår.

 

12. Oplysning om klagemuligheder

En klage over en vare eller tjenesteydelse købt hos os kan indgives til Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens Center for Klageløsning, Carl Jacobsens Vej 35, 2500 Valby. Du kan klage til Center for Klageløsning via www.forbrug.dk.
EU-Kommissionens online klageportal kan også anvendes ved indgivelse af en klage. Det er særlig relevant, hvis du er forbruger med bopæl i et andet EU-land. Klage indgives her - http://ec.europa.eu/odr. Ved indgivelse af en klage skal du angive vores e-mail adresse mail@swissdoor.dk.

 

13. Er du i tvivl

Er du i tvivl eller har du spørgsmål til køb, ordre eller forsendelse bedes kunden rette henvendelse til SWISSDOOR på telefon 8628 0000.